snusÖvergripande information om snus

Visste du att svenska män har den lägsta nivån av tobaksrelaterade dödsfall i Europa? Sannolikt pekar det mest på att orsaken till detta beror på vår förkärlek till snus och att vi vanligtvis föredrar snus istället för cigaretter.

Dödligheten som kan tillskrivas tobak bland svenska män i åldrarna 60-69 år är 222 per 100000 personer. Detta går att jämföra med en median på cirka 550 för män i samma ålder i alla andra EU-länder. Skillnaden är dessutom ännu mer uttalad för yngre svenska män, där rökning har minskat betydligt under de senaste åren medan användningen av snus har ökat. Endast 13 procent av svenska män i åldrarna 35-44 rökte cigaretter i 2004-2005, medan 31 % använde snus. Liknande effekter ses inte hos svenska kvinnor. Mycket talar för att det beror på att snus fortfarande ses som en manlig källa till nikotin och rökning är mer ”neutralt”. Tobaksrelaterade dödsfall bland svenska kvinnor är högre än EU: s median, enligt siffror från Världshälsoorganisationen rapport.

Rapporten pekar också på att det inte har med politiska tobakskontrollerande åtgärder att göra eftersom att Sverige endast ligger på en medelsnittlig politisk nivå vad gäller tobaksförebyggande insatser jämfört med andra EU-länder, som exempelvis prissättning, rökningens begränsningar (man får inte röka inomhus på barer och klubbar) samt varningsetiketter. Användning av snus har visat sig bidra till mindre användning av cigaretter och att fler slutar röka för att börja med snus istället.

Snus är en fuktig pulverprodukt som placeras under överläppen och som härstammar från en variant av torrt snus i början 1700-talet i Sverige. Det är inte jäst, innehåller inget tillsatt socker och, till skillnad från tuggtobak, resulterar inte till ett behov av att spotta. Det säljs antingen som löstobak eller är förpackade i påsar och ofta smaksatt med rök, bergamott, citrus, enbär örter eller blommor. Många svenskar föredrar dock snuset utan några smaksättningar utan med ren tobakssmak.

Försäljningen av snus är olagligt i Europeiska unionen men, på grund av särskilda undantag, är det fortfarande lagligt att tillverkas och konsumeras främst i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Amerikanskt snus finns sedan slutet av 1990-talet och har vanligtvis en lägre fukthalt och pH, ​​vilket resulterar i lägre biotillgänglighet av nikotin. Amerikanskt snus är ofta smaksatt med grönmynta, vintergröna, vanilj eller frukt.

I stället för att snuset jäser, som tuggtobak, är svenskt snus ång-pastöriserat. Denna process hämmar tillväxten av bakterier som underlättar bildandet av cancerogena, tobaksspecifika nitrosaminer.

Hälsoriskerna för snus är fortfarande oklara. Studier har föreslagit relationer mellan snusanvändning och cancer i bland annat mun, svalg och pankreascancer. Däremot är bevisningen ännu inte övertygande och mycket mer forskning behövs innan man kan dra några ordentliga slutsatser. En nyligen genomförd studie visade dock att människor som använde snus har en dubbelt så stor risk att utveckla alkoholberoende. Ett liknande samband mellan rökning och alkoholabstinens har varit känt under en tid.